“לחישות לילה עוזרות גם לילדים עם לקות דיבור?”

  “הרגרסיה של נ. התחילה בגיל שנתיים כשהאחות שלו נולדה. היום הוא התחיל להתנהג כמו תינוק, לדבר כמו תינוק וחזר למוצץ. מאז ועד היום הדיבור שלו לא מובן. מנסה לדבר קראי עוד